آشنایی با گروه ها(5جلد)
53 بازدید
محل ارائه: مرکز آموزش تخصصی مبلغان خارج از کشور
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی